Mėsos nešimas

Garai 2500
Garai 2500
€173,95
Range

Dienos paketas

Features

EMOD, modulinis, medžioklė

Garai 5000
Garai 5000
€234,95
Range

Panauda

Features

EMOD, modulinis, medžioklė

Garai 7500
Garai 7500
€255,95
Range

Long Distance

Features

EMOD, modulinis, medžioklė

X2 pakuotė
X2 pakuotė
€296,95
Range

Dienos paketas

Features

Bow Carry, mėsos vežėjas

J34 Tik vienas
J34 Tik vienas
€378,95
Range

Vidutinė diapazonas

Features

Šautuvų nešiklis, lankas, 3 dienų paketas, mėsos vežėjas